Vladimír Komárek — grafika

Vernisáž: sobota 1. července 2023 v 15 hodin
Úvodní slovo: Ivan Kozel
Vystoupí: Hana Kofránková
Hudba: Jiří Šlupka Svěrák
Místo: Atrium Základní školy v Sobotce

plakát
pozvánka

Výstava připomíná ranou tvorbu malíře a grafika Vladimíra Komárka (1928–2002), jehož 20. výročí úmrtí jsme si v loňském roce připomněli — výběr volné grafické tvorby doplňují exlibris a novoročenky. Veřejnost zná především tvorbu z posledního období, méně je známá tvorba z jeho počátečního období od padesátých let.

Výtvarná studia začal V. Komárek na odborné sklářské škole v Železném Brodě. V roce 1946 byl přijat na Akademii výtvarných umění, odkud za dva roky přešel na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kterou dokončil v roce 1954 v ateliéru Karla Štipla. V letech 1965-71 byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Jeho výtvarná činnost a počátky kontaktů s obdivovateli jeho tvorby je silně spjatá s Českým rájem a Sobotkou. Sám ve svých vzpomínkách vyzdvihuje historičku umění profesorku Melnikovovou – Papouškovou a RNDr. Karla Samšiňáka, kteří na samých počátcích organizovali první výstavy a prosazovali jeho dílo.

Ranější tvorba je daleko více expresivní, oproti tvorbě od konce 70. let, kdy autor přechází k výraznějšímu lyrismu a zvláštnímu ztvárnění reality. V malbě v pozdějším období začíná převažovat tlumenější a jemnější barevnost, kontury bez ostrých přechodů, v grafice je vidět totožný způsob zobrazení, jedná se prakticky výhradně o techniku suché jehly a dřevorytu.

Typické pro jeho obrazy jsou postavy často pouze s očima, obrazy duše. Kromě charakteristické barevnosti najdeme na jeho obrazech často motiv zátiší, krajiny a postavy jak v interiéru, tak v krajině. Dalšími opakujícími se motivy jsou žebřík, křídla, ptáci, modelaci krajiny zvýrazňuje vertikálními brázdami.

Kromě volné tvorby se V. Komárek zabýval i užitou grafikou, ilustroval množství knih, vytvořil řadu novoročenek a exlibris pro přátele a sběratele. Zúčastnil se řady tuzemských i mezinárodních soutěží, kde jeho tvorba obdržela řadu ocenění.

Drobnou, užitou tvorbu na výstavě zastupuje výběr exlibris především pro RNDr. Karla Samšiňáka a pro prof. Jiřího Demla, Komárkovy přátele a pravidelné účastníky festivalu Šrámkova Sobotka. Připomenou nám 100. výročí narození obou těchto osobností, které se nesmazatelně zapsaly do historie festivalu.

Od založení galerie v Šolcově statku organizoval Karel Samšiňák několik výstav V. Komárka, naposledy v roce 1998. Letošní Komárkova výstava je zde v Sobotce po 25 letech.

Podtitul letošního festivalu Šrámkova Sobotka je „Poslyš, jak zní“. A protože byl Vladimír Komárek skvělým a poutavým vypravěčem, uslyšíme v rámci zahájení výstavy i jeho hlas.

Komentáře jsou momentálně zakázány.