Spolek Přátelé Šolcova statku vznikl 8. června 2005 jako občanské sdružení. Vytvořila jej většina členů neformálního spolku Zdělanců. Hlavním posláním spolku byla snaha o pokračování tradice využívání Šolcova statku ke kulturním účelům, zejména k pořádání výstav.