Něco končí, něco začíná, my jedeme dál…

Spolek Přátelé Šolcova statku téměř 10 let provozoval (na své náklady a svou činností) web www.solcuvstatek.cz a přispíval tím k propagaci Šolcova statku a zejména k propagaci kulturních aktivit, které se na statku konaly.1

V srpnu 2015 spolek svou činnost na Šolcově statku ukončil. Proč končíme, popíšeme jinde. Spolek tím nezanikl, zůstáváme nadále přáteli Šolcova statku a rádi vzpomínáme na to, co jsme na statku prožili a vykonali. Svou další činnost budeme vyvíjet jinde.

Internetovou doménu solcuvstatek.cz předáváme majiteli statku jako dar. Činíme tak v přesvědčení, že pro Šolcův statek bude tato doména užitečnější, než by byla pro nás.

Pro prezentaci naší spolkové činnosti jsme zvolili doménové jméno zdelanci.cz. Je to v jistém smyslu návrat ke kořenům, neboť náš spolek (tehdy ovšem občanské sdružení) vznikl jako institucionalizovaná podoba neformálního společenství, které si říkalo Zdělanci.

Obsah webu, který jsme za 10 let své činnosti vytvořili, a který byl donedávna na adrese www.solcuvstatek.cz, je nyní přesunut na adresu  solcuvstatek.zdelanci.cz. Abychom omezili případné zmatky, je záhlaví této kopii upraveno tak, aby bylo zřejmé, že to není aktuální web www.solcuvstatek.cz.


Komentáře jsou momentálně zakázány.