Obraz výtvarného umění v dobové kritice

Výstava Obraz výtvarného umění v dobové kritice se během (a v rámci) festivalu Šrámkova Sobotka bude konat v atriu Základní školy v Sobotce.Vernisáž:   sobota 1. 7. 2017 v 15 hodinPromluví:   Ivan KozelVystoupí:   Libor Vacek a Jiří Šlupka SvěrákPlakátPozvánkaPředstavíme vám výběr převážně grafických listů z průběhu 20. století spolu s dobovou kritikou – ohlasem díla v článcích časopisů nebo katalogů. Z časového hlediska se nám jevila nejzajímavější období 20. a 50. let minulého století. Hlavně je zajímavá disproporce v hodnocení z dnešního pohledu. Málokterý autor vyzdvihovaný ve své době je stejně vyzdvihován i dnes a naopak. Je pochopitelné, že vyjádření a pohled kritiků odráží jejich osobnost a podílí se současně i vnější vlivy, politická situace a společenské klima, nicméně mnohé slovní vyjádření u nás dnes vzbuzuje úsměv a překvapení.  Mnozí z výtvarníků názory kritiků a nejrůznějších vykladačů díla přímo odmítali, poukazujíce na skutečnost, že dílo je určeno pro diváka, nebo v případě ilustrace čtenáře, a není nutný žádný prostředník pro jakékoliv vysvětlování. V takovém případě by divák byl ochuzen o vlastní cestu objevování a nalézání a diskuze nad kritikami by v mnohých případech odvedla pozornost od díla samotného.Výběr exponátů výstavy i úryvků textů je výsledkem řady kompromisů, protože jsme chtěli  prezentovat určitý průřez výtvarných děl a výtvarníků s vazbou k oblasti Českého ráje, ale zároveň nás limitovala dostupnost kritických textů. Nicméně sami kriticky zhodnoťte, které z nakonec vystavených textů k vedle položeným výtvarným dílům ještě dnes otvírají nové obzory, zato výtvarné dílo tu stále je a pořád si může najít nového obdivovatele.         Ivan Kozel a Markéta Höfferová

Komentáře jsou momentálně zakázány.