Divadelní fotografie

Výstava Divadelní fotografie se během (a v rámci) festivalu Šrámkova Sobotka bude konat v atriu Základní školy v Sobotce.

Vernisáž:   sobota 29. června 2018 v 15 hodin
Promluví:   Denisa Šťastná (Institut umění – divadelní ústav)
Vystoupí:   skupina Troiss

Plakát
Pozvánka

Představovaný výběr fotografií čerpá ze soutěžních snímků Přehlídky divadelní fotografie, organizované Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze. Do soutěže přihlásilo 121 autorů 1348 fotografií pořízených v letech 2015–2017. Vítězné fotografie a další porotou vybrané snímky byly prezentovány jako součást rozsáhlé výstavy Česká divadelní fotografie 1859–2017 v pražském Obecním domě na jaře roku 2018.

Pozoruhodných snímků přihlášených do soutěže, jež by si zasloužily být zveřejněny, bylo samozřejmě mnohem více, než kolik jich mohlo být vystaveno v prostorách Obecního domu. My zde představujeme výběr z těch fotografií, které porota do Obecního domu nevybrala. Tyto fotografie takto dostaly „druhou šanci“, aby – použijeme-li termín jednoho z nejvýznamnějších divadelních foto-grafů Jaroslava Krejčího – „podaly zprávu“ o současné podobě českého divadla.

Děkujeme Institutu umění – Divadelnímu ústavu za zapůjčení fotografií a paní Denise Šťastné za spolupráci při přípravě výstavy.

Komentáře jsou momentálně zakázány.