Tři výročí české grafiky

Výstava Tři výročí české grafiky se během (a v rámci) festivalu Šrámkova Sobotka bude konat v atriu Základní školy v Sobotce.Vernisáž:   sobota 30. června 2018 v 15 hodinPromluví:   Ivan KozelVystoupí:   Hana KofránkováPlakátPozvánkaSpolečnou výstavou si připomínáme tři výročí, která považujeme za významná pro českou výtvarnou a grafickou tvorbu 20. století. V květnu roku 1918 byla zahájena první výstava spolku „Hollar“, tedy Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. Spolek vznikl na konci roku 1917. Grafici, kteří jej založili, v předmluvě katalogu ke své první výstavě, napsali: „…malý okruh sdružených umělců … chce prohlubovati znalost díla a pronikati k jeho jádru, chce pro ně získávati a šířiti zájem veřejnosti, chce povzbuzovati v plodné práci i mladé umělce“.Podle tohoto historického katalogu jsme dnes vybrali grafické listy, které před 100 lety prezentovali veřejnosti členové zakladatelé. Grafiky M. Švabinského, V. Strettiho, V. Silovského, T. F. Šimona, A. Majera, K. Vika a dalších vytvořené v klasických technikách stále dýchají zvláštní poetikou, a je lhostejno zda se jedná o veduty – pohledy na města a krajiny – nebo o zobrazení člověka při práci, na ulici apod.Spolek HOLLAR vydával pro své členy grafické prémie a od počátku 20. let také časopis, přestál krize i temné období II. světové války. Jeho činnost byla utlumena až v 70. letech. Znovu byla spolková činnost plně obnovena po roce 1989.Téměř souběžně se spolkem HOLLAR vznikl Spolek sběratelů a přátel exlibris (SSPE), který sdružuje sběratele drobné grafiky a exlibris. Exlibris, nerozměrné grafické dílo, které se původně vlepovalo na přídeští knihy (jeden z listů předsádky) pro označení majitele knihy je už od konce 19. století předmětem sběratelského zájmu. Tvorbě exlibris se věnovala a věnuje řada umělců, a někteří z nich se právě díky tvorbě exlibris na zakázku dostali do povědomí veřejnosti. Jedná se totiž o svébytný grafický žánr, který kvůli svému malému rozměru vyžaduje úžasné sepětí výtvarné invence a zvládnuté výtvarné techniky.Jedním z předsedů spolku byl RNDr. Karel Samšiňák, který nejenže mnohé výtvarníky uvedl prostřednictvím exlibris do povědomí sběratelské veřejnosti, ale měl významnou zásluhu na zachránění spolku v době normalizace tím, že jej v roce 1978 přihlásil za kolektivního člena České společnosti pro estetiku při ČSAV. Kromě odborné činnosti entomologa sbíral výtvarné umění, pořádal výstavy především na Šolcově statku, psal naučné články na témata výtvarná, historická i místopisná… Šíře jeho aktivit se odráží i v tématech exlibris, novoročenek a drobné grafiky vytvořených na jeho jméno. Letos by se dožil 95 let, ale bohužel je to právě deset let, co zemřel.             Ivan Kozel a Markéta Höfferová

Komentáře jsou momentálně zakázány.